Kjølig på soverommet

Mange har en bergvarmepumpe for å redusere elektrisitetsforbruket til oppvarming om vinteren, ofte kombinert med vannbåren gulvvarme. Hvis man i tillegg ønsker kjøling i huset om sommeren kan man bruke en viftekonvektor (FCU, fan coil unit system) og få nesten gratis kjøling, såkalt frikjøling.

Når luften kjøles på denne måten vil varm og fuktig luft fra rommet treffe de kalde flatene på konvektoren slik at det oppstår kondens, og derfor må viftekonvektoren ha dryppbrett med kondensavløp som kan lede vekk kondensvannet. Hvis konvektoren er montert i taket er det ikke alltid enkelt å etablere nok fall til at vannet renner vekk for egen maskin, og da kan man bruke en såkalt kondensatvannspumpe eller kondenspumpe (condensate pump) for å pumpe vannet videre til et avløpssystem. Så langt høres alt greit ut?

Men vi har en slik viftekonvektor i taket på soverommet, og en vakker vårdag i 2015 våknet vi til en altfor kraftig ulyd i taket – og prosjekt “mer stillegående kondenspumpe” ble født. Disse mini-pumpene er vanligvis membranpumper (diaphragm pump) som fungerer slik du ser her:

Membranpumpe

Men i virkeligheten beveger membranen seg mye raskere, noe som kan gi opphav til en ganske kraftig “durelyd”. Selv om bedre montering gjorde vår Siccom mini Flowatch 2 betydelig mer stillegående enn den var etter rørleggerens installasjon, så ga den fortsatt for mye lyd til at det var greit på et soverom. Etter mye googling valgte vi å teste en alternativ pumpe, Aspen Pumps Silent+ Mini Orange.

Aspen Pumps Silent+ Mini Orange. Bruk av den hvite gummiholderen er viktig for å få minst mulig støy.

I tillegg til gode støydata kom denne også med et monteringskit som virket tillitvekkende i forhold til støy. Og takk og lov, bortsett fra de første sekundene hver vår (før pumpa er fylt med vann, når kjølingen startes) har denne vært mye mer stillegående og løst vårt problem.

Når denne artikkelen skrives fem år etter installasjon så er det fordi den ene av våre to Aspen pumper nylig sluttet å fungere. Vi fikk ny av leverandøren, og det ble et nytt, lite prosjekt med bytte av pumpe. Forhåpentlig kjører de nå videre uten flere avvik eller mer ulyd.

Close