Kommunehistorikk

Her kan du søke etter norske kommunenavn, både tidligere og nåværende. Du får informasjon om eventuelle endringer og hvornår de skjedde. Kommunene har bare eksistert siden 1837 – men med utgangspunkt i folketellingen 1769 er mange kommuner her oppgitt med det som startår.

Eksempel: Søk etter kommune nummer 112 Torsnes i Østfold fylke. Denne kommunen eksisterte 1910-1964. I 1964 ble 100% av arealet gitt til kommune nummer 113 (Borge).

Kommunenavn, helt eller delvis:

Minst 2 tegn!


treff på 1486 poster, max 20 vises

Databasen er basert på informasjon fra NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste)