Slektsforskning har vært en av Jans hobbyer siden rundt 1996, og i slektsdatabasen vil du finne en del av den slektsinformasjonen han har funnet så langt. Databasen finner du under Slektsdatabase.

NB: Jan har ingen profesjonell bakgrunn i genealogi, men informasjonen blir oppgitt med kildehenvisninger i så stor grad som mulig slik at det skal være mulig å etterprøve den. Originaldatabasen inneholder i noen tilfeller mer informasjon og mer presis informasjon enn denne enklere web-presentasjonen.

Personvern: Slektsinformasjon om nålevende skal ikke finnes fritt tilgjengelig på dette nettstedet. Slik informasjon skal bare være tilgjengelig dersom du har registrert deg, fått tildelt rettigheter (fordi du er i familie med Jan) og logget inn. Ta kontakt hvis du mener du har funnet noe som bryter med dette.


I menyen finner du også lenker til sider med enkle fylkeskart for Norge og en kommunedatabase med informasjon om norske kommuner og deres endringer fra de ble opprettet og fram til nåtid.

Close