Målsatte tegninger

For terrasse- og garasjeprosjekter kan det være godt nok med enkle frihåndskisser med håndskrevne mål. Men hva hvis man trenger en digital versjon, f.eks. for enkelt å kunne oppdatere den underveis i prosjektet, eller for å dele den med andre? Hvis man føler seg hjemme i et CAD program er valget selvsagt enkelt, men de fleste “vanlige” tegneprogrammer med lav brukerterskel er ikke gode til å tegne i en gitt målestokk og til å angi mål.

Et hendig unntak er LibreOffice Draw, et av de mindre kjente delprogrammene i kontorpakken LibreOffice. Programmet er like lett å bruke som andre tegneprogrammer, men opererer i tillegg med målestokk og målsetting. Nedenfor ser du hvordan.

Sideformatet er satt til liggende A4
Velg: Tools -> Options... -> LibreOffice Draw -> General
Her settes målestokken til eksempelvis 1:20
Og her settes størrelsen på det tegnede rektangelet til 502 x 118 cm
og til slutt brukes “Dimension line” verktøyet for å angi mål på tegningen.

Close