Målsatte tegninger

For terrasse- og garasjeprosjekter kan det være godt nok med enkle frihåndskisser med håndskrevne mål. Men hva hvis man trenger en digital versjon, f.eks. for enkelt å kunne oppdatere den underveis i prosjektet, eller for å dele den med andre? Hvis man føler seg hjemme i et CAD program er valget selvsagt enkelt, men de fleste “vanlige” tegneprogrammer med lav brukerterskel er ikke gode til å tegne i en gitt målestokk og til å angi mål.

Close