Vindusvask anno 2020

Vi bor i et hus med to etasjer, og de fleste vinduene i andre etasje kan ikke åpnes. Vi har derfor studert litt på hva vi skulle gjøre med rengjøring av disse vinduene som er vanskelige å komme til. Stige er “klønete”, mens lift & stillas krever innsats i form av arbeid & kostnader.

Daniel vasker med ultra-rent vann

Vi var først inne på tanken å kjøpe nødvendig utstyr for å vaske med denne teknikken selv, men utstyret er fortsatt relativt kostbart. Det rimeligste vi fant var et kit fra Unger (Unger HydroPower Ultra – Entry Kit Alu 6m) som koster ca 6.500. I videoen nedenfor ser du hvordan utstyret brukes:

Unger HydroPower Pure Water Cleaning System: HOW TO SETUP

Vasking av vinduer med ultra-rent vann, helt uten såpe, ser ut til å være den nye trenden. Den erfarne vindusvasker kan vaske både to og flere etasjer fra bakken, med vannførende teleskopstenger og et medbrakt renseanlegg og/eller tank med renset vann. Mye enklere, mye raskere og rimeligere enn å holde på med stiger e.l. På bildet er det Daniel (976 16 204) fra “Mitt Vindu” som er i sving. Vinduene våre har aldri vært renere!

Som vanlig kan Wikipedia bidra med litt mer fakta:

“Water-fed poles” (WFP) eller vannførende stenger: teleskopstenger, utstyrt i den øvre enden med en børste med vanndyser, matet med avionisert vann. Vannet kommer enten fra kjøretøybårne tanker eller man produserer avionisert vann på stedet. Vannet blir filtrert ved enten en totrinns eller tretrinns filtreringsprosess. Det gjøres med et karbonfilter og to avioniseringsfilter, eller et karbonfilter, et omvendt osmosemembranfilter og et avioniserings-harpiksfilter. Det filtrerte vannet skal inneholde en TDS (Total dissolved solids) på 0 ppm (part per million) når det brukes på vinduer. Årsaken til dette er at en avlesning over 0 ppm kan føre til flekker på glasset. Mengden flekker vil helt avhenge av hvilken mineralsammensetning som er i vannet. Børsten brukes til å løsne skitt fra vinduet mens du sprayer vann, og deretter løftes børsten noen centimeter fra glasset for å skylle glasset med stråler med rent vann. “Viftedyse” brukes til hydrofobt glass, og “blyantdyse” brukes til hydrofilt glass. Det avioniserte vannet vil trekke faste stoffer fra glasset og løse dem opp i vannet og bidra til renseprosessen. Fordi det ikke finnes faste stoffer oppløst i vannet vil vinduene tørke uten at det dannes vannflekker. Vannførende stenger varierer i lengde. De lengste er cirka 21 meter, og kan nå opp til seks etasjer. Slik rengjøring omtales også som rent-vann rengjøring. Det er allerede vanlig i Storbritannia og får nå større utbredelse i USA.

https://en.wikipedia.org/wiki/Window_cleaner oversatt til norsk

En stadig mer populær metode for rengjøring av vinduer er det såkalte “vannførende stenger” -systemet. I stedet for å vaske vinduene med vaskemiddel på vanlig måte, skrubbes de med renset vann, som inneholder mindre enn 10 ppm oppløste faste stoffer, ved å bruke en børste på enden av en lang stang som er forsynt med vann fra bakkenivå. Omvendt osmose brukes ofte for å rense vannet.

https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_osmosis#Window_cleaning oversatt til norsk

Close