OpenSuSE 11.2

Det finnes etterhvert flere gode alternativer for de av oss som foretrekker andre operativsystemer enn Windows. Min egen favoritt har de siste årene vært Linux. Dette operativsystemet er åpen-kildekode og kan fås i mange varianter fra forskjellige leverandører, disse variantene kalles gjerne distribusjoner.

Min personlige favoritt er OpenSuSE i SuSE familien av distribusjoner fra Novell. OpenSuSE er sammen med Ubuntu og Fedora blant de mest brukte Linux variantene i dag. I november 2009 ble versjon 11.2 av OpenSuSE sluppet, og siden jeg bruker denne distribusjonen på flere maskiner har jeg laget meg en enkel oversikt over hvilke ting jeg skal ha med og hva som skal settes opp ved hver ny installasjon. I håp om at den kan være til nytte for andre brukere gjengir jeg listen nedenfor – ta kontakt hvis noe er uklart.


For serverinstallasjon kan du også se her for flere tips. Før installasjon, set AHCI mode for SATA, det fungerer erfaringsmessig best med CD-ROM

Installasjon

 • Boot installasjons DVD, OpenSuse 11.2, 32 bit med KDE 4.3
 • Installation
 • Velg tastatur (Norwegian) og språk (English)
 • Velg “New installation”, men IKKE “Use Automatic Configuration”
 • Velg “Clock and Time Zone”, ikke “Hardware clock set to UTC”
 • Bekreft “KDE Desktop”
 • Velg “Partition based” eller “LVM Based” og “Create/edit partition
 • setup”, ikke mindre enn 6 GB til /
 • Opprett bruker, IKKE “Use this password for system administrator”,
 • “Receive system mail”, “Automatic login
 • Oppgi “Password for root User”
 • Se over “Installation Settings”
 • Under “Software”, velg:
 • Velg Pattern: Web and LAMP server
 • Deretter “Details…” > “Search”
 • aspell-nb
 • gcc
 • gedit
 • gnome-desktop (for Lotus Notes)
 • gnumeric
 • ispell-norsk
 • kate
 • kdirstat
 • kernel-source
 • kernel-syms
 • Kompare
 • kompozer
 • krename
 • Krusader
 • libgnomeprint (for Lotus Notes)
 • libgnomeprintui (for Lotus Notes)
 • links
 • lsb
 • lyx
 • make
 • MozillaThunderbird
 • myspell-norsk-bokmaal
 • nano
 • patch
 • pcsc-lite
 • php5-calendar
 • php5-gd
 • php5-mbstring
 • php5-mcrypt
 • Pidgin (hvis du trenger mer enn Kopete)
 • qt-creator
 • seamonkey
 • subversion
 • unarj
 • unrar
 • xchat
 • zip
 • Fjern: k3b (erstattes senere) og java-1_6_0-openjdk samt java-1_6_0-openjdk-plugin
 • Accept > Continue > Install > Install
 • Vent ….
 • Oppgi Hostname, Domain Name
 • Se over “Network Configuration”. Konfigurer for trådløst nettverk på
 • stedet, det gjør det enklere å komme i gang med knetworkmanager
 • Test Internet Connection (feiler ofte selv om ok)
 • Online Update > Run Update > Next > Accept > Continue
 • Se over “Hardware Configuration”
 • Finish

Mer programvare som skal installeres

YaST2 > Software Management > Search >

 • acroread
 • basket
 • flash-player (default)
 • java-1_6_0-sun (fjern openjdk)
 • java-1_6_0-sun-plugin (fjern openjdk)
 • kdesvn
 • kdiff3
 • opera
 • p7zip
 • pcsc-ccid,
 • pcsc-lite-devel
 • pdfmod
 • tnef
 • x11vnc

Accept > Continue

YaST2 > Software Repositories

 • Disable CD as Software repository
 • Velg: Packman, Videolan, Main Repository (Contrib)

YaST2 > Software Management > Search >

 • bombono
 • chromium (og/eller Google Chrome, se lenger ned)
 • cinelerra (i tillegg til kdenlive hvis du vil)
 • ffmpeg
 • k3b (fra Packman, for MP3 support mm)
 • kde4-kdenlive
 • lha
 • nautilus-dropbox i Contrib
 • php5-xcache
 • recordmydesktop
 • testdisk
 • vlc

Accept > Continue

For Google Chrome:

Fra http://software.opensuse.org/search

 • FreeMind (versjon 0.9.0 fra 11.1 fungerer)
 • fslint
 • kmess
 • screenie
 • skype
 • tigervnc
 • wicd (last ned, nyttig i tilfelle problemer med knetworkmanager)
 • wink

eclipse fra http://www.eclipse.org/
picasa fra http://picasa.google.com/
google earth fra http://earth.google.com/
nerolinux-4 fra http://www.nero.com/enu/linux4.html (for Blu-Ray)

./VMware-Workstation-Full-7.0.0-203739.i386.bundle fra
http://www.vmware.com/

Lotus Notes 8.5.1

rpm -Uvh ibm_lotus_notes-8.5.1… (andre rpm etter ønske)
Last ned (ikke installer) OpenSuSE 11.1 versjoner av gtk2 (32bit) og pango (32bit) for Notes, pakk dem ut med: rpm2cpio *.rpm | cpio -idmv
Opprett /opt/ibm/ibm-lotus-notes-compat og flytt den utpakkede usr/lib katalogen slik at du får /opt/ibm/ibm-lotus-notes-compat/lib . Gi filene til root:root og gi dem chmod 755. Kjør mv /opt/ibm/lotus/notes/notes /opt/ibm/lotus/notes/notes.real
Opprett filen /opt/ibm/lotus/notes/notes med execute (chmod 755):

#!/bin/bash
NOTESCOMPAT=/opt/ibm/ibm-lotus-notes-compat/lib
export LD_LIBRARY_PATH=$NOTESCOMPAT:/opt/ibm/lotus/notes:$LD_LIBRARY_PATH
echo $LD_LIBRARY_PATH
/opt/ibm/lotus/notes/notes.real $@

Se evnt http://fpreto.wordpress.com/2009/11/23/opensuse-11-2-and-lotus-notes-8-5/

Repositories som er lagt til:
http://ftp.skynet.be/pub/packman/suse/11.2/
http://download.opensuse.org/repositories/mozilla:/legacy/openSUSE_11.2/
http://download.opensuse.org/repositories/mozilla/openSUSE_11.2/
http://download.opensuse.org/repositories/home%3a/gerritbeine/openSUSE_11.2/
http://download.opensuse.org/repositories/home%3a/j-engel/openSUSE_11.2/
http://download.opensuse.org/repositories/home%3a/sschapiro/openSUSE_11.2/
http://download.opensuse.org/repositories/home:/robert_munteanu:/wink/openSUSE_11.2/
http://download.opensuse.org/repositories/home:/jirislaby:/branches:/multimedia:/libs/openSUSE_11.2/
http://download.opensuse.org/repositories/home:/j-engel/openSUSE_11.2/
http://download.opensuse.org/repositories/home:/illuusio/openSUSE_11.2/
http://download.opensuse.org/repositories/home:/astrapi/openSUSE_11.2/
http://dl.google.com/linux/rpm/stable/i386
http://download.opensuse.org/repositories/openSUSE:/11.2:/Contrib/standard/

Diverse konfigurasjon

Hvis du har Radeon HD3650 på Lenovo Thinkpad trenger du ati-fglrxG02-kmp-desktop fra http://en.opensuse.org/ATI (“Installs ATi driver for HD 2000-series and newer”)

Hvis ikke “Save as” ved høyreklikk på bilder fungerer kan du fjerne mozilla-xulrunner191-kde4 inntil videre

Hvis ny home-katalog, kopier over .thunderbird og .mozilla fra gammel

Addons til Thunderbird: mail redirect, plaxo, display mua, lookout, norsk ordliste

OpenOffice: norsk ordliste, egne maler

Klikk på lenker i Thunderbird fungerer ikke:
http://forums.opensuse.org/applications/426919-thunderbird-email-links-dont-work.html

For å lese “system mail” hvis du har valgt postfix , bruk Kmail og sett opp en konto i Maildir format, pek til mappen /home/usernam/Maildir

http://forums.opensuse.org/new-user-how-faq-read-only/407184-multi-media-restricted-format-installation-guide.html#post2058613
http://forums.opensuse.org/applications/425786-k3b-mp3-support.html

ssh
/etc/ssh/sshd_config: endre “#Port 22” til “Port det _du_vil_ha”
/etc/rc.d/sshd restart

YaST
Security and Users > Firewall > Allowed services > External zone
Service to Allow > HTTP Server
Advanced > TCP Ports: ssh_port 48000:48009

System > System Services (Runlevel) > apache2=yes, mysql=yes, sshd=yes,
postfix=yes

Network Services > NTP Configuration > Start Now and On Boot
Add Server, Country = Norway

Network Services > HTTP Server
Enable apache rewrite module, /etc/init.d/apache2 restart

Yast2 > Network Services > Mail Server

Om nødvendig kopiere tilbake filer under /srv/www/htdocs og restore MySQL databaser, som root: mysql < mysql_databases_daily.sql

Legg inn “riktig” passord for root bruker på mysql

/etc/php5/apache2/php.ini, /etc/php5/cli/php.ini
upload_max_filesize = 20M
post_max_size = 40M
max_input_time
memory_limit
max_execution_time

For å skifte Window Manager:
‘Configure Desktop’ –> ‘Default Applications’ –> ‘Window Manager’

Applications > Configure Desktop > Regional & Language
Passord på skjermsparer

Legg inn skrivere

Legg til egen bruker til systemgruppen cdrom (disk?)

.xinitrc, legg til øverst:
eval `ssh-agent -s`
ssh-add

Close